bostjan debelak architect

bostjan debelak architect

BOŠTJAN DEBELAK +/-100 arhitektura

Natečajna rešitev

avtor: Boštjan Debelak, u.d.i.a.

gradbene konstrukcije: dr. Bruno Dujič, u.d.i.gr., CBD

sodelavec: Gašper Pintar, u.d.i.a.

Koncept premostitve razpona posnema simboliko oblik med seboj prepletenih ladijskih trupov ali valov, postavljenih prečno na reko. Oblika "zgibane" lesene  konstrukcije je za premostitev razpona statično izredno stabilna, montaža hitra in kot investicija cenovno ugodna.

Stranski pogled na obliko "trupa" se kot vizualna informacija transformira v rahel lok, pogled od spodaj z reke pa je atraktiven in dinamičen.

"Zgibana" konstrukcijska forma omogoča nosilnost po celotni dolžini brez dodatnih opor. Izvedba iz treh trupov omogoča logično umestitev v obe nabrežji:

dvojni stranski trup je po višini konstrukcije manjši in sledi linijo oboka Makalonce, kar omogoča naslonitev na dodani jekleni obok znotraj obstoječe odprtine. Na drugi strani se brežine dotika enojni sredinski trup, ki ima večjo statično višino in zaradi tega ni problematičen za vpenjanje in temeljenje v brežino.

Da se doseže večja preglednost s sodednjih mostov preko brvi, npr. iz smeri Šuštarskega mostu proti Tromostovju, je "ograja" lahko postavljena nižje, kot jo določa natečajna naloga (110cm), njena širina pa povečana do te mere, da je onemogočen padec čez rob. Takšen način varovanja pred padcem po študiji in oceni lahko nadomesti  linijsko vertikalno oviro na večji višini.

 

Lesena lepljena ograja po celotni dolžini je na višini običajne, rahlo povišane delovne mize in tudi takšne širine, ter z rahlim naklonom-padcem proti sredini mostu, kar odvrača željo in možnost poležavanja na njej (omogoča pa naslanjanje na robu ob hodniku, kot na rob mize-pulta). Za razliko od ostalih polnih ograj, ta rešitev omogoča neoviran pogled z mostu na okolico tudi otrokom.

 

Dodatna transparentnost pogledov z mostu v reko in obratno dosežemo s prekinjeno odprto linijo pri dnu vzdolžne kovinske plošče, kjer tudi odteka meteorna voda po naravni poti. Ker je rob, kjer se konča plošča brvi v skrajni odmaknjeni liniji daleč stran od hojnice, ni nevarnosti zdrsa ali poškodb pešcev.

 

Kovinski del ograje pod leseno "mizo" je lahko perforiran; nakazujejo se možnosti ustvarjanja različnih grafičnih podob v obliki perforirane rasterske slike, samo okrogle odprtine, ki se manjšajo v smeri stran od Makalonce, ali pa ta del ograje ostane v celoti poln in neperforiran.

 

Podobni historični in aktualni primeri izvedbe podobnih "ograj", ki so posledično in logično zaradi svoje nižine širše:

- most čez kletne garaže v Ferantovem vrtu, arh.Ravnikar, (tam je bil sicer dodan ročaj na zunanjem robu te "mize"),

- obzidje na Ljubljanskem gradu, severna stran, z razglediščem proti Karavankam oz.v smeri Bežigrada

- antični Kolosej v Rimu, del ograje avditorija

 

V primeru dilem glede varnosti, ali pa za zadostitev natečajnim pogojem, je možna izvedba varovalne ograje v obliki horizontalne cevi v liniji robu konstrukcije brvi, nad ograjno ploščo-mizo (kjer bo skupna višina do zgornjega roba ročaja 110cm), čeprav ocenjujemo, da te potrebe v praksi ne bo.

 

Konstrukcija je v celoti lesena (križno lepljene masivne lesene plošče), z dodatnimi konstrukcijskimi montažnimi elementi železnih cevi pravokotnega profila na stikih.

Vpetje mostu na Cankarjevem nabrežju ni problematična in bo možno izvesti sidranje s pomočjo štirih jeklenih stebrov ob brežini proti reki, kar se naknadno obloži s kamnitimi bloki in s tem skrije konstrukcijo. Dodatnega temeljenja ni. Na drugi strani je predviden jeklen nosilen lok, vgrajen znotraj sredinskega oboka Makalonce in naslonjen na tla obstoječega opornega zidu, s čimer v ničemer ne posegamo v konstrukcijo in izgled historične fasade. Ta lok s svojo globino prehaja iz linije obstoječega zidu navzven, s tem pa omogoča, da se novi most med montažo nanj nasloni in trajno pritrdi.

 

računski model, CBD

 

© 2020 Bostjan Debelak

back to top